Administratieve indeling van het Vlaamse gewest.

Kaart met de Vlaamse gemeenten in relatie tot het kiesgebeuren. Er zijn vijf aan/afzetbare kaartlagen.
De labels (namen) van de gemeenten, kantons, districten, arrondissementen en provincies verschijnen in functie van de kaartschaal.

De gemeenten zijn ingekleurd per kieskanton.

Met de info-knop kan je volgende informatie opvragen:

Voor de thema's kanton, district, arrondissement en provincie krijg je eveneens het aantal gemeenten dat tot de entiteit behoort.

Nu met info over elektronisch kiezen in 2006. Zie ook: www.vlaanderenkiest.be