Oost-Vlaanderen - Veiligheid

Dit geoloket bevat volgende lagen

  • Brandweerzones;
  • Brandweerkorpsen met classificatie volgens vrijwillige korpsen (voor eigen grondgebied), vrijwillige korpsen (voor eigen grondgebied en beschermde gemeenten), gemengde korpsen, beroepskorpsen;
  • Politiezones;
  • Gerechtelijke arrondissementen
  • Risicoinventaris met Seveso-bedrijven (drempel 1 & 2)- enkel drempel 2 is up-to-date, stations, spoorwegen, ziekenhuizen, gevangenissen, enz. ...


  • Een uitgebreider geoloket (met de lagen 'noodplanningszones' en 'terreinen' voor Seveso bedrijven) is toegankelijk via het extranet Civiele Veiligheid.

    Dit geoloket is geupdate tot en met 23/12/2011