Oost-Vlaanderen - UTM uurhokken

Voor de positionering van natuurwaarnemingen worden in BelgiŰ twee referentiesystemen gebruikt. Het UTM-raster wordt hoofdzakelijk Voor fauna-waarnemingen gebruikt. Voor flora is dit het oudere IFBL-raster (IFBL= Instituut voor de Floristiek van BelgiŰ en Luxemburg).

In dit geoloket kan over de kleurenorthofoto's een transparante NGI topo 1/10.000 (de stafkaart) gelegd worden en daarbovenop de UTM 1km en 10km hokken.

Voor de omrekening van de co÷rdinaten naar het ene naar andere co÷rdinatenstelsels kan deze applicatie gebruikt worden.

Het UTM-raster

Het UTM-raster is het klassieke paarse "vierkantennet" van de NGI-stafkaarten 1:25.000.

UTM staat voor "Universal Transverse Mercator". Het is een wereldomspannend systeem van 60 kaartprojecties die elk een zone van 6 lengtegraden voorstellen. Het is de meest gebruikte kaartvoorstelling op wereldvlak. De UTM-co÷rdinaten voor Europa zijn gebaseerd op ED50 (European Datum 1950). Zie de website van het NGI voor meer uitleg dienaangaande.

Elk hokje heeft een unieke code. Elke waarneming kan via die code op een redelijk gedetailleerde schaal gelokaliseerd worden en eenvoudig in een databank ingevoerd. Vroeger moest deze code moest op de topografische kaart worden opgezocht. Nu kan dit ook via dit GISoost geoloket.
 • de "wereld" is verdeeld in 60 zones die elk een zone van 6 lengtegraden voorstellen; de provincie Oost-Vlaanderen ligt volledig binnen de zone "31U".
 • een zone is opgedeeld in vierkanten met 100 km zijde; de provincie Oost-Vlaanderen ligt volledig binnen het vierkant "ES".
 • deze 100 km vierkanten zijn verder opgedeeld in vierkanten met 10 km zijde; een vierkant wordt ge´dentificeerd door twee cijfers, gaande van 00 tot 99: de nummer van vertcale netlijn links van het vierkant en de nummer van de horizontale netlijn onder het vierkant.
 • de 10 km vierkanten worden nog eens onderverdeeld in vierkanten met 1 km zijde die op dezelfde manier ge´dentificeerd worden (door tweemaal twee cijfers, gaande van 0000 tot 9999).
 • Voorbeeld: het PAC ligt in het 10km hok "31UES55" en in het 1km hok "31UES5155".

  Het IFBL-raster

  Het IFBL-raster is gebaseerd op de NGI kaartbladen 1/50.000.

 • Een kaartblad wordt onderverdeeld in 8 x 5 uurhokken van 4 x 4 km. De uurhokken worden ge´dentificeerd door twee cijfers, gaande van 11 tot 58.
 • Een uurhok wordt onderverdeeld in 4 x 4 kwartierhokken van 1 x 1km, ge´dentificeerd volgens het volgende systeem:
    11 12  21 22
    13 14  23 24

    31 32  41 42
    33 34  43 44
 • Het IFBL raster werd in vergelijking met UTM relatief weinig gebruikt. Het gebruik van het IFBL-raster voor nieuwe waarnemingen wordt afgeraden.