Oost-Vlaanderen - orthofoto's

Dit geoloket maakt het mogelijk om de beschikbare orthofoto's te bekijken. Voor meer informatie m.b.t. de verschillende datasets, zie de metadata en de info bij het kleurenorthofotogeoloket.

Dit geoloket is enkel voor intern gebruik omdat:

 • ofwel de datasets niet mogen gepubliceerd worden;
 • ofwel er op de publieke site maar beperkt mag ingezoomd worden;
 • ofwel het om voorlopige "preview" gegevens gaan.
 • Belangrijke info m.b.t. de kleurenorthofoto's opname 2009.

  Ook de niet-gegeorefereerde originele luchtfoto's kunnen via dit geoloket bekeken worden, bijvoorbeeld in een MrSid viewer.
  Enkel voor het provinciale intranet of binnen de GISoost samenwerkingsovereenkomst.

  Werkwijze:

 • maak de laag "kleur (opname 2009 - raster)" actief (keuzerondje aanklikken);
 • maak die laag ook zichbaar (aankruisvakje aanvinken);
 • voor alle foto's krijg je nu in de kaart een rechthoek die benaderend het gebied aanduidt dat op de foto staat;
 • selecteer in de toolbar de "hyperlink mode" hyperlink;
 • klik nu in de kaart in de rechthoek van de gewenste foto; afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat je de "ctrl" knop moet ingedrukt houden terwijl je klikt!
 • na enkele seconden krijg je een "dialog box" waarin je kan kiezen om de foto te opnenen.
 • Let op: de foto's overlappen aan de randen; als je in het overlappend gebied klikt heb je geen controle over welke foto er via de hyperlink zal gevonden worden!
 • je kan i.p.v. hyperlink ook de "info alles" tool informatie (over alle lagen) gebruiken en in de weergegeven attributen de hyperlink van de gewenste foto selecteren aanklikken.
 • Opgelet: de MrSid files kunnen bijvoorbeeld geopend worden in een MrSid viewer; heb je die nog niet ge´nstalleerd, dan kan je ook om die reden een foutmelding krijgen; een gratis MrSid viewer kan je hier downloaden.