Oost-Vlaanderen - kleurenorthofoto's

Dit geoloket maakt het mogelijk om voor het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen de gebiedsdekkende middenschalige kleurenorthofoto's te consulteren.

De kleurenorthofoto's:

GIS-Vlaanderen en de provincies werken, op basis van een samenwerking en co-financiering, aan de aanmaak van een uniforme kwalitatief hoogwaardige middenschalige orthofotobedekking voor Vlaanderen. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt een regelmatige vernieuwing (3-5 jaarlijks) van dit orthofotoproduct verzekerd.

Momenteel zijn er voor het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen drie datasets beschikbaar:

Meer informatie m.b.t. de aanmaak van deze orthofoto's kan je terugvinden op de website van GIS-Vlaanderen.

Meer informatie m.b.t. fotogrammetrie in het algemeen kan je terugvinden op de website van het NGI en van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Leesmij tekst (opname 2006): ortho_k2006_leesmij.pdf (107KB).

Metadatafiche (opname 2002): orthomkl_meta-ovl.pdf (36KB).

Technische fiche (opname 2002): orthomkl_tech_ortho.pdf (91KB).

Leesmij tekst (opname 2002): orthomkl_leesmij-ovl.pdf (274KB).