www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGISoost - geoloketten

Copyright

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Raadpleeg de metadata voor de specifieke gebruiksvoorwaarden die door de eigenaar of leverancier van de data bepaald werden en respecteer die. Contacteer ons als er nog geen metadata/gebruiksvoorwaarden vermeld zijn.

Beschermingszones en natuurverbindingen

De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen met de VEN/IVON afbakening 1ste fase, de provinciale natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

Voor opmerkingen, vragen, suggesties:

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Planning en Natuurbehoud
Didier Van Brussel
 E-mail:
 Tel: 09-267 84 78
Fax: 09-267 84 93
Post: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
Zie ook: natuurverbindingen.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dep. Interne Organisatie,
Dienst ICT/GIS-cel

E-mail:
Tel: 09-267 77 08
Fax: 09-267 76 99
Post: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT