www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGISoost - geoloketten

Copyright

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Raadpleeg de metadata voor de specifieke gebruiksvoorwaarden die door de eigenaar of leverancier van de data bepaald werden en respecteer die. Contacteer ons als er nog geen metadata/gebruiksvoorwaarden vermeld zijn.

Afbakening landbouw/natuur/bos

Digitale afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden

Meer info over deze planprocessen vind je op deze website.

Voor opmerkingen, vragen, suggesties:

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Karen Dhollander
E-mail:
Tel.: 09-267 75 95
Fax.: 09-267 75 99

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dep. Interne Organisatie,
Dienst ICT/GIS-cel

E-mail:
Tel: 09-267 77 08
Fax: 09-267 76 99
Post: Gouvernementstraat 1, 9000 Gent


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT