www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beNieuws

 • 19-02-15 - Het geoloket Atlas Buurtwegen is aangevuld met correcties op de wegassen (zie ook geoloket info).
 • 26-02-14 - Het geoloket Orthofoto-archief wordt opengesteld als publiek geoloket.
 • 06-08-13 - Het geoloket Atlas van de Waterlopen is aangevuld met de atlas van 1877.
 • 12-03-13 - Het geoloket kleurenorthofoto's is geŘpdatet met de middenschalige orthofoto's 2012.
 • 07-01-13 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is geŘpdatet (gewestelijke en provinciale RUPs tot 21/12/2012 en gemeentelijke RUP's tot 14/12/2012).
 • 22-11-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is geŘpdatet (gewestelijke en provinciale RUPs tot 31/10/2012).
 • 11-09-12 - Het geoloket Kadscan is geŘpdatet met cadmap 2012. Reeds 14 kadastrale jaargangen kunnen met elkaar vergeleken worden..
 • 11-09-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is geŘpdatet (gemeentelijke RUPs tot 31/05/2012).
 • 03-08-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is geŘpdatet (gewestelijke RUPs tot 31/07/2012, provinciale RUPs tot 03/08/2012).
 • 11-06-12 - De ruilverkavelingsplannen werden toegevoegd aan het onderdeel databank en download van de Atlas van de Waterlopen.
 • 04-06-12 - Het geoloket Risicozones Overstromingen werd afgeschaft. Alle geodatalagen van dit geoloket zijn nu integraal opgenomen in het geoloket Watertoets en overstromingskaarten.
 • 14-05-12 - De geodienst PRUP's is aangevuld met de contouren en deelgebieden van het PRUP Deinze en aangepast voor het PRUP Oudenaarde (RVS-besluit).
 • 14-05-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is aangevuld met de contouren en deelgebieden van het PRUP Deinze en aangepast voor het PRUP Oudenaarde (RVS-besluit).
 • 19-04-12 - De geodatalagen van het geoloket Risicozones overstromingen werden integraal opgenomen in het geoloket Watertoets en overstromingskaarten.
 • 02-04-12 - Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het provinciaal fietsnetwerk en de fietspaden over lange afstand zijn vanaf nu downloadbaar op het extranet.
 • 02-04-12 - Het geoloket stratenplan Navteq werd geŘpdatet tot 2011.
 • 29-03-12 - Het netwerk Fietspaden Lange Afstand in het geoloket fietsnetwerken werd geŘpdatet tot 06/03/2012.
 • 29-03-12 - De gegevens van de gewestelijke RUP's in het geoloket bestemmingsplannen en prups werden geŘpdatet tot 28/03/2012.
 • 14-03-12 - De raadpleegdiensten en overdrachtdiensten voor prup's, atlas van de waterlopen en atlas van de buurtwegen kan u vanaf nu gedocumenteerd terugvinden onder het nieuwe item geodiensten.
 • 14-03-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is aangevuld met de contouren en deelgebieden van het PRUP Snoecklaan-Zonnestraat (Ronse).
 • 17-02-12 - Het extranet werd ondergebracht onder de nieuwe rubriek lokale besturen.
 • 08-02-12 - De atlassen van de buurtwegen werd toegevoegd aan de testomgeving geodiensten op het extranet. Alleen toegankelijk voor gemeentebesturen.
 • 03-02-12 - De overstromingsgevoelige gebieden in het geoloket watertoets werden geŘpdatet tot toestand 14/10/2011.
 • 01-02-12 - De atlassen van de waterlopen (1950 en 1967) zijn toegevoegd aan de testomgeving geodiensten op het extranet. Alleen toegankelijk voor gemeentebesturen.
 • 25-01-12 - De testomgeving geodiensten (raadpleegdiensten en overdrachtdiensten) is ingericht op ons extranet. Alleen toegankelijk voor gemeentebesturen.
 • 20-01-12 - De gegevens van de gewestelijke RUP's in het geoloket bestemmingsplannen en prups werden geŘpdatet tot 12/01/2012.
 • 10-01-12 - Het geoloket fietsnetwerken werd geŘpdatet met de meest recente gegevens van de bovenlokale functionele fietsnetwerken.
 • 08-01-12 - Het geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is geŘpdatet (gewestelijke en provinciale RUPs tot 21/12/2012 en gemeentelijke RUP's tot 14/12/2012).
 • 05-01-12 - Het geoloket TOV-fietsknoopuntennetwerk is in afwachting van een uitgebreider geoloket Toerisme Oost-Vlaanderen gedeactiveerd.
 • 23-12-11 - Het geoloket Veiligheid is aangevuld met de risicoinventaris, en de brandweerkorpsen en -zones.
 • 16-12-11 - Het geoloket Afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden is aangevuld met de definitieve HAG's en wordt publiek toegankelijk.
 • 09-11-11 - GIS-rondetafelconferentie provincie Oost-Vlaanderen op 14/12/2011!
  Schrijf je hier in voor de conferentie 'GIS-co÷rdineren in de gemeente'.
 • 18-10-11 - Schrijf hier in op onze nieuwsbrief.
 • 18-10-11 - Volgende geoloketten werden gewijzigd van naam: PRS wordt Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, BWK wordt Biologische Waarderingskaart, NOG-ROG wordt Risicozones overstromingen.
 • 17-10-11 - Het geoloket Biologische waarderingskaart wordt publiek toegankelijk.
 • 14-10-11 - Het geoloket NOG-ROG wordt publiek toegankelijk.
 • 05-10-11 - De geoloketten gewestplan 2002, gewestplan 2006 en RUP zijn omgevormd tot een nieuw geoloket Bestemmingsplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.
 • 22-09-11 - Het geoloket Exoten wordt gedeactiveerd op 3/10/2011.
 • 21-09-11 - Het GISoost-geoloket "kadscan" nu met de "verrijkte" cadmap (van AAPD, status 1/1/2011).
 • 26-08-11 - Vanaf 5 september 2011 dient u als lid van GISoost een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord te hebben voor toegang tot ons extranet. U kan hier gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.
 • 12-08-11 - De handleiding van de geoloketten is aangevuld met uitleg over hoe u een hyperlink kan creŰren naar ÚÚn van onze GISoost-geoloketten.
 • 15-07-11 - Het GISoost-geoloket "VHA"is geactualiseerd tot 28/01/2011.
 • 17-01-11 - Het geoloket Biologische Waarderingskaart wordt publiek toegankelijk.
 • 27-10-10 - De BFF-gegevens in het GISoost-project "fietsnetwerk" zijn geactualiseerd..
 • 26-07-10 - Het GISoost-project "kadscan" nu met de "verrijkte" cadmap (van AAPD, status 1/1/2010).
 • 26-07-10 - Het GISoost-project "GRB" is geactualiseerd.
 • 01-02-10 - Nieuwe versie van het "stratenplan" beschikbaar (v2009.3 - najaar 2009).
 • 18-01-10 - Het GISoost-project "fietsnetwerk" is geactualiseerd, uitgebreid en gemoderniseerd.
 • 28-10-09 - Nieuwe versie van de VHA (Vlaamse Hydrografische Atlas) beschikbaar: versie 726 (bijgewerkt tot 15/10/2009).
 • 26-10-09 - Het GISoost-project "kadscan" nu met de "verrijkte" cadmap (van AAPD, status 1/1/2009).
 • 12-10-09 - In alle geoloketten wordt nu de nieuwe orthofotoset gebruikt. De nieuwe metadata is toegevoegd.
 • 31-08-09 - De gegeorefereerde orthofotomoza´ek, opname 2009, kan geconsulteerd worden in het GISoost-project "kleurenortho".
 • 10-08-09 - De beschikbare gegevens m.b.t. de atlas van de waterlopen kunnen nu vrij geraadpleegd worden.
 • 16-03-09 - Nieuw publiek GISoost-project "bedrijventerreinen", met de inventarisatie van de terreinen naar de bezetting en de benutting van de gebruikspercelen (gegevens aangeleverd door VLAO - toestand 19/12/2008).
 • 16-12-08 - De GISoost-projecten "EPOM" en "SOKA" zijn verwijderd uit de projectenlijst wegens onvoldoende actualisatie van de gegevens.
 • 13-11-08 - GISoost project beschermingszones met geactualiseerde gegevens voor de habitatrichtlijn (05-02-2008) en voor de vogelrichtlijn (22-07-2005).
 • 28-10-08 - Derde reeks orthofoto's is gepland.
 • 29-07-08 - De oude toegangscodes voor het extranet en voor de extranet projecten worden op 1/8/08 ongeldig. Je kan hier de nieuwe codes aanvragen.
 • 23-07-08 - Het GISoost-project "kadscan" nu met de "verrijkte" cadmap (van AAPD, status 1/1/2008).
 • 24-06-08 - GISoost-project "GRB": data voor Evergem toegevoegd (status 31/3/2008).
 • 11-06-08 - Het GISoost-project voor de bedrijventerreinen is voorlopig verwijderd wegens onvoldoende actualisatie van de gegevens.
 • 16-04-08 - GISoost-project "GRB": herwerkte versie van Gent-Zuid 1 (status 31/3/2008).
 • 15-04-08 - De CRAB adrespunten in het GISoost-project kadscan zijn geactualiseerd tot 01/01/2007.
 • 06-03-08 - GISoost-project "GRB" toegevoegd (mits extranet aanmelding); beschikbaar: Dendermonde, Gent-Zuid, Kruibeke, Wetteren en Zele.
 • 26-02-08 - De Atlas van de buurtwegen werd aangevuld met gegevens uit een deel van Ellezelles (298), Deux-Acren (299) en Flobecq (300), repectievelijk deel van het grondgebied van Ronse, Geraardsbergen en Brakel.
 • 19-02-08 - De gegevens in het GISoost-project "VHA" zijn geactualiseerd.
 • 07-02-08 - Het GISoost-project "stratenplan" is nu gebaseerd op de raster- en vectordata van NAVTEQ (geactualiseerd tot eind 2007).
 • 29-01-08 - De digitalisatie van de "atlas van de Buurtwegen" is volledig afgewerkt.
 • 25-01-08 - Het GISoost-project "kadscan" nu met de "verrijkte" cadmap (van AAPD, status 1/1/2007).
 • 17-09-07 - OfficiŰle release van de kleurenorthofoto's opname 2006. AGIV is de verdeler van dit product.
 • 12-09-07 - Kleurenorthofoto's opname 2006 beschikbaar voor de GISoost gemeenten. Ook de metadata zijn beschikbaar.
 • 27-08-07 - Kleurenorthofoto's opname 2006 zijn consulteerbaar.
 • 09-08-07 - metadata van de atlas van de buurtwegen beschikbaar.
 • 09-08-07 - Nieuw GISoost-project "exoten" met de inventarisatie van alle gemelde vindplaatsen van de plantenexoten en de stand van zaken betreffende de bestrijding ervan.
 • 30-03-07 - De gegeorefereerde atlassen van de buurtwegen zijn nu gebiedsdekkend beschikbaar in het GISoost-project. Aan de vectorisatie van de wegassen en intekenen van de wijzigingen wordt nog verder gewerkt.
 • 01-02-07 - Nieuwe toegangscodes: met ÚÚn en dezelfde aanmeldingscode kan je nu de meeste extranetprojecten en het GISoost extranet gebruiken.
 • 16-01-07 - GISoost-project "kadscan" aangevuld met gebiedsdekkende kadvec (van AGIV), status 1/1/2005 (mits aanmelding).
 • 15-01-07 - het GISoost extranet is nu ge´ntegreerd in de GISoost website; nu ÚÚn en dezelfde aanmeldingscode voor de meeste extranetprojecten en voor het extranet.
 • 03-01-07 - Nieuw GISoost-project "TOV-Fietsknooppuntennetwerk" beschikbaar (mits aanmelding).
 • 18-12-06 - GISoost-project "kadscan" aangevuld met gebiedsdekkende "verrijkte" cadmap (van AAPD), status 1/1/2006 (mits aanmelding).
 • 11-10-06 - GISoost-project "Beschermingszones" aangevuld met de gegevens m.b.t. de natuurgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
 • 04-09-06 - Nieuw GISoost-project "Sociale Kaart" beschikbaar.
 • 11-08-06 - Van de overzicht- en detailplannen van de atlas van de buurtwegen ontbreekt nu nog enkel een deel van de atlas van Adegem.
 • 03-07-06 - Laag "Grondwaterbeschermingszones" toegevoegd in GISoost-project "Beschemingszones".
 • 03-07-06 - Actualisatie van de kadvec gegevens in het het kadscan project; nu ook met perceelslabels.
 • 26-06-06 - De ingescande beelden van de atlas van de buurtwegen zijn nu nagenoeg volledig consulteerbaar.
 • 02-05-06 - Opzoekingen van ingescande beelden van de atlas van de buurtwegen via databank is nu ge´ntegreerd in de publieke website.
 • 20-04-06 - Nieuwe kleurenorthofoto's voorzien. zie hier.
 • 20-04-06 - GISoost-projecten "Gewestplan 2006" en "orthofoto-archief" beschikbaar (mits aanmelding).
 • 12-04-06 - homepage geherstructureerd.
 • 16-03-06 - hyperlink voorzien bij de laag "bpa contouren" in GISoost-project GWP, waarmee de originele ingescande plannen kunnen opgezocht worden.
 • 01-03-06 - Opzoekingen van ingescande beelden van de atlas van de buurtwegen via databank toegevoegd.
 • 10-02-06 - Bij het opstarten van de GISoost-projecten kan nu ook ingezoomd worden op het niveau van een deelgemeente.
 • 09-01-06 - opzoeking op straten werd gecorrigeerd en geactualiseerd.
 • 04-01-06 - nieuw GISoost-project "Bedrijventerreinen" beschikbaar (mits aanmelding).
 • 13-12-05 - nieuw GISoost-project "NGI kleurentopo's" beschikbaar.
 • 04-11-05 - info over "elektronisch kiezen in 2006" toegevoegd aan GISoost-project "Vlaanderen".
 • 28-10-05 - laag met CRAB adrespunten toegevoegd aan het kadscan project.
 • 25-08-05 - CRAB metadata toegevoegd.
 • 01-08-05 - nieuwe versie van kadvec beschikbaar voor 37 Oost-Vlaamse gemeenten (kadastrale toestand 1/1/2003 of 1/1/2004).
 • 14-07-05 - homepage geherstructureerd - download sectie toegevoegd.
 • 05-07-05 - Bij het opstarten van de projecten kan nu ingezoomd worden op een bepaald gebied (provincie, gemeente, ...).
 • 27-06-05 - metadata sectie toegevoegd.
 • 21-06-05 - GISoost-project "Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan" publiek beschikbaar.
 • 08-06-05 - GISoost-project "Atlas van de buurtwegen" publiek beschikbaar; de gebruikte gegevens zijn nog onvolledig, maar worden regelmatig aangevuld.
 • 06-06-05 - de printfunctionaliteiten in de GISoost projecten zijn uitgebreid.
 • 21-04-05 - GISoost-project "UTM uurhokken" publiek beschikbaar.
 • 21-04-05 - deze rubriek "nieuws" toegevoegd.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT