www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beMetadata

De bestanden van deze sectie geven meer informatie over de relevante GIS-data:

 • inhoudelijk: welke ruimtelijke fenomenen of geografische objecten worden voorgesteld;
 • kwalitatief: welke waren de verschillende bewerkingen, wat is de nauwkeurigheid, enz.;
 • administratief: o.a. de contactpersonen, de betrokken organisaties, de toegankelijkheid van de gegevens, de kostprijs en welke formaten worden aangeboden.

Zie ook de metadata applicatie van GDI-Vlaanderen.

Ruimtelijke ordening

BPA's

Gewestplannen

 • comcodel.pdf: de codes van de lijninfrastructuur
 • comcodep.pdf: de combinaties van codes voor de hoofdcode, de grondkleur en de 'over'-codes
 • comcoder.pdf: de codes van de reservatiestroken
 • fol_gew.pdf: folder m.b.t. het OC-product
 • gewestplan2002.pdf: de teksten van de Oost-Vlaamse gewestplannen
 • gewplvec02_meta.pdf: metadata m.b.t. de gwp gegevens
 • gpcodes.pdf: overzicht codering digitale gewestplannen
 • leesmij.pdf: leesmij-tekst m.b.t. historiek, aandachtspunten waarmee de gebruiker rekening moet houden, de stedenbouwkundige voorschriften en de codering van de digitale gewestplannen
 • stbvoors.pdf: de legende en de opmerkingen bij de stedenbouwkundige voorschriften

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT