www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGISoost geoloketten

Op deze pagina worden de komende maanden de bestaande GISoost geoloketten opgebouwd in een nieuwe omgeving.
Pas als alle bestaande GISoost geoloketten gemigreerd zijn naar de nieuwe omgeving, en na communicatie vanuit GISoost, zullen de bestaande geoloketten afgeschaft worden en kan de nieuwe omgeving beschouwd worden als operationeel.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.Atlas van de Buurtwegen : De ingescande overzichts- en detailplannen uit de Atlas van de Buurtwegen.   info     contact     raadplegen  
Atlas van de Waterlopen : De ingescande plannen uit de Atlas van de Waterlopen.   info     contact     raadplegen  
Fietsnetwerken : Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de fietspaden over lange afstand.   info     contact     raadplegen  
Bestemmingsplannen en RUP's : Het Gewestplan, BPA-contouren en -scans,en de contouren en deelgebieden voor de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Oost-Vlaanderen   info     contact     raadplegen  
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan : Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen   info     contact     raadplegen  
Watertoets en overstromingskaarten : De watertoets- en overstromingskaarten   info     contact     raadplegen  

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT