www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Bestemmingsplannen en RUP's

Het Gewestplan, BPA-contouren en -scans,en de contouren en deelgebieden voor de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Oost-Vlaanderen

  info     contact     raadplegen  

Dit geoloket toont:

  • de digitale versie van de gewestplannen, met inbegrip van de bodembestemmingen en de lijnelementen;
  • de contouren en scans van de Bijzondere Plannen van Aanleg.
  • de contouren en deelgebieden van de Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.
  • de contouren en deelgebieden van de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.

Ze zijn geschikt voor gebruik tot op schaal 1/10.000.

De topografische NGI-kaarten (schaal 1/10.000, rasterversie) worden ter ondersteuning weergegeven vanaf een relatieve kaartschaal 1/20.000.

Deze digitale versie van deze plannen is geen juridisch document. Deze grafische digitale versie van de plannen kan dan ook in geen enkel geval beschouwd worden als een officiŽle reproductie van de originele analoge plannen. Deze restrictie geldt voor het Gewestplan, de BPA-contouren en -scans, en de contouren en deelgebieden van de provinciale en gewestelijke RUP's.

Bij de interpretatie moet er ook rekening mee gehouden worden dat de geldigheid van de gewestplangegevens plaatselijk beÔnvloed wordt door bpa's en/of rup's.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT