www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

  info     contact     raadplegen  

Dit geoloket toont een overzicht van alle gemelde vindplaatsen van de plantenexoten: grote waternavel, waterteunisbloem en parelvederkruid. Deze meldingen werden gemaakt door besturen of particulieren.

Naast een inventarisatie van de vindplaatsen vind je er ook de stand van zaken terug aangaande de bestrijding. Of deze al werd uitgevoerd of niet. En indien deze nog niet werd uitgevoerd wat hiervoor de reden voor is. Daarnaast kan je ook zien wie de beheerder is van de desbetreffende waterloop.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT