www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Biologische Waarderingskaart

Biologische Waarderingskaart en natuurgerichte bodembedekkingkaart van het Vlaamse Gewest.

  info     contact     raadplegen  

Het bestand dat in dit geoloket ontsloten wordt bevat zowel de gegevens van de Biologische waarderingskaart als een inhoudelijke vereenvoudiging tot een beperkt aantal bodembedekkingklassen. Het bestand bevindt zich op het middenschalig niveau. Dit maakt dat het niet alleen voor de benadering van het biologisch milieu, maar ook voor de bodembedekking een uniek referentiekader betreft. De enige andere voor Vlaanderen beschikbare gebiedsdekkende bodembedekkinggegevens situeert zich immers op het kleinschalige niveau. Tevens zijn deze ook op inhoudelijk vlak minder gedetailleerd.

De Ge´ntegreerde Biologische Waarderingskaart is bijgewerkt tot september 2010.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT