www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Afbakening landbouw/natuur/bos : Digitale afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden   info     contact     raadplegen  
Atlas van de Buurtwegen : De ingescande overzichts- en detailplannen uit de Atlas van de Buurtwegen.   info     contact     raadplegen  
Belgische gemeenten : De Belgische gemeenten met provincienamen, postcodes en gemeentenamen.   info     contact     raadplegen  
Beschermingszones en natuurverbindingen : De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen met de VEN/IVON afbakening 1ste fase, de provinciale natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.   info     contact     raadplegen  
Bestemmingsplannen en RUP's : Het Gewestplan, BPA-contouren en -scans,en de contouren en deelgebieden voor de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor Oost-Vlaanderen   info     contact     raadplegen  
Biologische Waarderingskaart : Biologische Waarderingskaart en natuurgerichte bodembedekkingkaart van het Vlaamse Gewest.   info     contact     raadplegen  
Fietsnetwerken : Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en de fietspaden over lange afstand.   info     contact     raadplegen  
Kadscan/Kadvec/Cadmap (*): De gedigitaliseerde kadastrale plannen. (enkel intra/extranet)   info     contact     raadplegen  
Kleurenorthofoto's : De kleurenorthofoto's van de provincie.   info     contact     raadplegen  
Kleurentopokaarten : De NGI kleuren- en zwart-wit-topokaarten.   info     contact     raadplegen  
Orthofoto-archief : De oude en nieuwe orthofoto's.   info     contact     raadplegen  
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan : Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen   info     contact     raadplegen  
Provincie : Gerechtelijke indeling van de provincie.   info     contact     raadplegen  
Stratenplan NavTeq : Het stratenplan voor alle gemeenten van het grondgebied van Oost-Vlaanderen.   info     contact     raadplegen  
Utm : De UTM uurhokken.   info     contact     raadplegen  
Veiligheid : Gerechtelijke arrondissementen, politiezones, brandweerzones-en korpsen, risicoinventaris   info     contact     raadplegen  
Vlaamse Hydrografische Atlas : Vlaamse Hydrografische Atlas van Oost-Vlaanderen.   info     contact     raadplegen  
Vlaanderen : Administratieve indeling van het Vlaamse gewest.   info     contact     raadplegen  

(*) enkel intra/extranet


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT