www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeodiensten

Hieronder vindt u informatie omtrent onze nieuwe geodiensten (=geo-webdiensten of geo-webservices). Deze geodiensten omvatten zowel raadpleegdiensten als overdrachtdiensten. In eerste instantie worden 3 datasets ter beschikking gesteld: de provinciale rup's, de atlas van de waterlopen en de atlas van de buurtwegen.

Overzicht

De data worden aangeboden als OGC-conforme raadpleegdienst (Web Map Service of WMS 1.0.0/1.1.0/1.1.1/1.3.0).

De coŲrdinaatsystemen verbonden aan deze webdiensten zijn WGS84 (EPSG:4326) en Lambert72 (EPSG:31370).

Gebruik

Grafische digitale versies van plannen kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als een officiŽle reproductie van de originele analoge plannen. Deze digitale versies kunnen op geen enkel moment beschouwd worden als juridisch document.

De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker heeft niet het recht de gegevens te commercialiseren. De gegevens mogen uitgeleend worden aan derden voor het uitvoeren van werken tijdens de duur van de werken. De derden moeten op de hoogte worden gebracht van het auteursrecht. Je hebt het recht de kaarten voor niet-commerciŽle doeleinden te reproduceren, mits vermelding van de provincie Oost-Vlaanderen als bron, samen met het logo van de provincie.

Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksvoorwaarden voor de verschillende datasets in de metadatafiches!

Atlas van de waterlopen

De geodienst Atlas van de waterlopen omvat de contouren van plannen en atlassen, de waterlopen, de punten van oorsprong, de tussentijdse klasseringen, en de plannen van de atlassen van 1950 en 1967. De vectordata (contouren, waterlopen, punten van oorsprong, tussentijdse klasseringen worden als raadpleegdienst (WMS) en als overdrachtdienst (WFS) aangeboden. De rasterdata (de feitelijke plannen) worden alleen als raadpleegdienst aangeboden. Voor verdere informatie over de gegevens verwijzen we naar de metadata. U kan de geodiensten binnen uw eigen GIS-software via onderstaande hyperlinks gebruiken. Check de documentatie van uw GIS-software om na te gaan in welke mate deze is afgestemd op OGC-conforme geodiensten.

WMS:
http://geodiensten.oost-vlaanderen.be/arcgis/services/MIL/atlaswaterlopen/Mapserver/WMSServer?
De metadata van de OGC-conforme diensten kan u vinden via volgende hyperlinks:
WMS 1.0.0
WMS 1.3.0

Atlas buurtwegen

De geodienst Atlas van de buurtwegen omvat de assen van de buurtwegen, wijzigingen op deze buurtwegen tot 2005, contouren van plannen en atlassen, de plannen van midden 19de eeuw, een aantal recentere plannen (1920), en een aantal plannen op grotere schaal (1/1250 of 1/500). De vectordata (de assen van de buurtwegen, de wijzigingen en de contouren van plannen en atlassen) worden als raadpleegdienst (WMS) en als overdrachtdienst (WFS) aangeboden. De rasterdata (de feitelijke plannen) worden alleen als raadpleegdienst aangeboden. Voor verdere informatie over de gegevens verwijzen we naar de metadata en de projectinfo van de atlas der buurtwegen op GISoost.

U kan de geodiensten binnen uw eigen GIS-software via onderstaande hyperlinks gebruiken. Check de documentatie van uw GIS-software om na te gaan in welke mate deze is afgestemd op OGC-conforme geodiensten.

WMS:
http://geodiensten.oost-vlaanderen.be/arcgis/services/HIS/atlasbw/Mapserver/WMSServer?
De metadata van de OGC-conforme diensten kan u vinden via volgende hyperlinks:
WMS 1.0.0
WMS 1.3.0


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT