www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beDownload

Data

Open Street Map

Hieronder vindt u de verrasterde Open Street Map-bestanden voor de provincie Oost-Vlaanderen, aangemaakt door de Provinciale dienst ICT. Deze rasterbestanden zijn ter beschikking in Jpg-formaat en zijn aangemaakt op de schalen 1:25.000, 1:10.000, 1:5000 en 1:2500.

De metadata vindt u hier terug.

Versiedatum 7 juli 2016.

De rasterbestanden zijn opgedeeld in kaartbladversnijdingen van het NGI. In welke kaartbladen uw gemeente ligt kan u hier(statisch) of hier(dynamisch) terugvinden.

Schaal 1/25.000
alle kaartbladen/jpg
Schaal 1/10.000
kaartbladen 5-15/jpg
kaartbladen 21-29/jpg
kaartbladen 30-39/jpg
Schaal 1/5.000
kaartbladen 5-15/jpg
kaartbladen 21-29/jpg
kaartbladen 30-39/jpg
Schaal 1/2.500
kaartbladen 5-7/jpg
kaartbladen 13-15/jpg
kaartbladen 21-23/jpg
kaartbladen 29/jpg
kaartbladen 30-31/jpg
kaartbladen 37-39/jpg

Atlas van de buurtwegen

  • D.m.v. een opzoeking in de databank van de atlas van de buurtwegen kunnen alle ingescande plannen en documenten gedownload worden. Opzoekingen kunnen op basis van fusiegemeente of atlasgemeente.

Atlas van de waterlopen

  • D.m.v. een opzoeking in de databank van de atlas van de waterlopen kunnen alle ingescande plannen en documenten gedownload worden. Opzoekingen kunnen op basis van fusiegemeente of atlasgemeente.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT