www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beAtlas waterlopen

Dit is een module om opzoekingen te doen in de databank van de ingescande beelden van de Atlas van de Waterlopen.
De reeds ingescande rasterbestanden kunnen hier geraadpleegd worden.

Voor meer details zie de info fiche.

Let op: er is momenteel slechts een deel van de atlas in digitale vorm beschikbaar en er is bijgevolg geen enkele garantie op volledigheid.

Naar atlas nr

alle atlassen
alle fusiegemeenten

Fusiegemeente: Aalter

Hieronder de lijst van atlasgemeenten. Klik op de naam van de atlasgemeente om de reeds beschikbare plannen en tabellen op te zoeken.

Aalter
Bellem
Lotenhulle
Poeke


De rasterbestanden van de Atlas van de Waterlopen werden opgeslagen in MrSID formaat. Je kan bvb. gebruik maken van de Geoviewer van Lizardtech om deze bestanden te bekijken. Meer info over het downloaden van deze software kan u terugvinden op onze downloadpagina.
Gelieve fouten/opmerkingen/suggesties te mailen naar onderstaand adres.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT