www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beAtlas waterlopen

De atlas van de Waterlopen is een verzameling van boeken en bladen met overzichts- en detailplannen, daterend van 1877 tot 1967.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in het archief. In de toekomst zal nog enkel de digitale versie van de atlas kunnen geraadpleegd worden.

Voor meer details zie de info fiche.

Bestellen

Alle beschikbare bestanden kunnen gedownload worden via deze website.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT