www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beAtlas buurtwegen

Dit is een module om opzoekingen te doen in de databank van plannen, wijzigingen en tabellen van de Atlas van de Buurtwegen.
De reeds ingescande rasterbestanden kunnen hier geraadpleegd worden.

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden in de metadatafiches!

Naar atlas nr
Planning en stand van zaken.
HELP!

alle atlassen
alle fusiegemeenten

HELP!

Wat?

Er zijn in onze provincie 65 fusiegemeenten en 297 atlassen met buurtwegen, aangevuld met delen van 3 atlassen uit Henegouwen. De atlassen komen overeen met de indeling van de gemeenten in 1840.

Een atlas (het boek) is samengesteld uit 3 luiken:

Daarnaast zijn er dossiers met wijzigingen die betrekking hebben op de detailplannen van de atlassen van de buurtwegen. In één dossier kunnen wijzigingen van één of meerdere wegen voorkomen en die wijzigingen kunnen betrekking hebben op één of meerdere detailplannen.

Van die plannen en documenten is er informatie opgeslagen in een databank. Deze databank kan hier op een eenvoudige manier geraadpleegd worden.

Hoe?

Een opzoeking in de databank van de atlas van de buurtwegen start normaal via de lijst van de fusiegemeenten. Klik in deze lijst op de naam van de gewenste gemeente om de atlassen van die gemeente op te zoeken. Een opzoeking kan echter evengoed via de lijst van de atlassen gebeuren.

Klik op de naam van de gewenste atlas om de plannen en documenten van die atlas op te zoeken. De naam en het nummer van de atlas staan in grote rode letters/cijfers bovenan de pagina. De plannen en documenten zijn opgesplitst in twee groepen: (1) de plannen en wijzigingen en (2) de tabellen. Je kan altijd van de ene groep naar de andere overgaan m.b.v. een link bovenaan de pagina.

Algemeen:

Meer gedetailleerde gegevens:

Extra downloads van gegeorefereerde gegevens:

De ingescande detailplannen werden gegeorefereerd, zodat ze in een GIS systeem kunnen gecombineerd worden met andere GIS-data. Op basis van deze gegeorefereerde plannen werden de wegen gedigitaliseerd. Op basis van de gedigitaliseerde wegen werden de wijzigingen gelokaliseerd.

De resultaten van deze bewerkingen kunnen gedwonload worden.


De rasterbestanden van de Atlas van de buurtwegen werden opgeslagen in MrSID formaat. Je kan bvb. gebruik maken van de Geoviewer van Lizardtech om deze bestanden te bekijken. Meer info over het downloaden van deze software kan u terugvinden op onze downloadpagina.
Gelieve fouten/opmerkingen/suggesties te mailen naar onderstaand adres.

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT