www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beAtlas buurtwegen

De atlas van de Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van het Oost-Vlaamse landschap schetst, halverwege de 19e eeuw.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in het archief. In de toekomst zal nog enkel de digitale versie van de atlas kunnen geraadpleegd worden.

De detail- en overzichtsplannen dateren van rond 1840. De wijzigingen die de atlas sedertdien onderging worden op dezelfde manier aangeboden, van zodra ze in digitale vorm beschikbaar zijn.

Meldingen

Als je fouten ziet of problemen vaststelt bij het consulteren van de gegevens van de atlas van de buurtwegen zouden wij het op prijs stellen als je die wilt melden.

Raadplegen

 • D.m.v. een opzoeking in de databank van de atlas van de buurtwegen kunnen alle ingescande plannen en documenten geraadpleegd worden. Opzoekingen kunnen op basis van fusiegemeente of atlasgemeente.
 • In het GISoost-geoloket kunnen de gegeorefeerde detailplannen geconsulteerd worden in combinatie met andere GIS-data.

Let op: er is momenteel slechts een deel van de atlas in digitale vorm beschikbaar en er is bijgevolg geen enkele garantie op volledigheid.

Metadata

De "metadata-bestanden" met heel wat meer gedetailleerd informatie over de digitalisatie van de atlas van de buurtwegen is beschikbaar.

Planning

Het digitaliseren en beschikbaar maken van de resultaten gebeurt in twee fasen.

 • Scannen: Het inscannen van de plannen, tabellen en documenten van wijzigingen werd uitbesteed door de dienst wegen.
  • De ingescande documenten zijn nu volledig consulteerbaar.
 • Georeferen en vectoriseren: Het georefereren van de ingescande detailplannen, de verwerking tot een aaneensluitende moza´ek, de vectorisatie van de wegassen en het aanduiden van de wijzigingen op die wegassen werd uitbesteed door de GIS-cel (dienst ICT).
  • Het project is opgestart op 31/07/06.
  • Op 30/03/07 zijn alle gegeorefereerde detailplannen en de contouren van de plannen en van de atlassen opgeleverd.
  • Op 03/08/07 zijn de moza´eken van de gegeorefereerde detailplannen opgeleverd.
  • Op 18/01/08 zijn de laatste correcties aan de vectorisatie van de wegassen en het aanduiden van de wijzigingen op die wegassen opgeleverd.
 • Op 26/02/08 werd de atlas aangevuld met detailplannen uit een deel van Ellezelles (298), Deux-Acren (299) en Flobecq (300), repectievelijk deel van het grondgebied van Ronse, Geraardsbergen en Brakel.

Bestellen

Alle beschikbare bestanden kunnen gedownload worden via deze website. Voor sommige bestanden moet de basis-aanmelding van het GISoost-extranet gebruikt worden.

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden in de metadatafiches!


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT