www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.be



Geoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Utm

De UTM uurhokken.

  info     contact     raadplegen  

UTM uurhokken worden vaak gebruikt om natuurwaarnemingen te positioneren. Dit is het klassieke paarse "vierkantennet" van de NGI-stafkaarten 1:25.000.

In dit geoloket kan over de kleurenorthofoto's een transparante NGI topo 1/10.000 (de stafkaart) gelegd worden en daarbovenop de UTM 1km en 10km hokken.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT