www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Kleurentopokaarten

De NGI kleuren- en zwart-wit-topokaarten.

  info     contact     raadplegen  

Dit geoloket geeft toegang tot de rasterbeelden van deze "stafkaarten":

  • top10s z/w: de NGI zwart-wit-topo's 1/10.000 (ingescand);
  • top10r kleur: de NGI kleurentopo's 1/10.000 (rasterversie van top10v);
  • top100s kleur: de NGI kleurentopo's 1/100.000 (ingescand).

Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT