www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

  info     contact     raadplegen  

BELANGRIJKE OPMERKING: Dit loket werd gedeactiveerd op 14/10/2011 en vervangen door het geoloket Bestemminsgplannen en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Dit geoloket toont:

  • de digitale versie van de gewestplannen voor Oost-Vlaanderen, met inbegrip van de bodembestemmingen en de lijnelementen;
  • de contouren van de Bijzondere Plannen van Aanleg.

Deze gegevens zijn geactualiseerd tot 01/02/2006 (BPA-contouren toestand 01/01/2002). Ze zijn geschikt voor gebruik tot op schaal 1/10.000.

De topografische NGI-kaarten (schaal 1/10.000, rasterversie) worden ter ondersteuning weergegeven vanaf een relatieve kaartschaal 1/20.000.

De digitale versie van de gewestplannen is geen juridisch document. Deze grafische digitale versie van de gewestplannen kan dan ook in geen enkel geval beschouwd worden als een officiŽle reproductie van de originele gewestplannen, vastgesteld bij KB. Dezelfde restrictie geldt voor de BPA-contouren.

Bij de interpretatie moet er ook rekening mee gehouden worden dat de geldigheid van de gewestplangegevens plaatselijk beÔnvloed kan worden door latere bpa's of rup's.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT