www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

Beschermingszones en natuurverbindingen

De internationale status van natuurgebieden in Vlaanderen met de VEN/IVON afbakening 1ste fase, de provinciale natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

  info     contact     raadplegen  

Dit geoloket toont een actueel overzicht van de afbakeningen van de speciale beschermingszones (SBZ) in uitvoering van de Europese Richtlijnen 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en 79/409/EEG (Vogelrichtlijn): de habitatrichtlijn-gebieden (SBZ-H) en de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V).
Daarnaast wordt de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk in beeld gebracht, evenals de provinciale natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De Provincie heeft als taakstelling om deze 2 laatste gebiedscategorieŽn af te bakenen en in te richten.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT