www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

  info     contact     raadplegen  

BELANGRIJKE OPMERKING: Dit loket werd gedeactiveerd op 3/10/2011. Een up-to-date geoloket vindt u terug op de AGIV-website.

Het geoloket "bedrijventerreinen" toont de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen. Dit kadert in het VLAO-decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen", zoals verder gespecificeerd in de bijlage van de visienota m.b.t. het VLAO goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13/05/2005.

Gegevens aangeleverd door VLAO - toestand 19/12/2008.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT