www.GISoost.be http://www.oost-vlaanderen.beGeoloketten

Met de GISoost-geoloketten kan je d.m.v. een standaardbrowser enkele GIS-thema's analyseren en visualiseren.

Deze website en inhoud (o.a. kaartmateriaal) zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen niet zonder toestemming worden verspreid of overgenomen, in welke vorm dan ook. Zie per geoloket de "contact" pagina voor meer informatie.

  Handleiding  

  info     contact     raadplegen  

BELANGRIJKE OPMERKING: Dit loket werd gedeactiveerd op 3/10/2011. Een up-to-date geoloket en een stand van zaken GRB vindt u terug op de AGIV-website.

GRB staat voor "Grootschalig Referentie Bestand". Het is een geografische databank waarvan de opbouw, het beheer en het gebruik decretaal geregeld zijn (B.Vl.R 16/04/2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand - BS 05/07/2004) . De complexe inhoud van GRB is een consensus van de verschillende gebruikers (deelnemers aan GIS-Vlaanderen en nutssectoren), elk met hun eigen toepassingen.

In dit GISoost-geoloket worden de beschikbare zones gevisualiseerd.


Provincie Oost-Vlaanderen, GISoost - PIVA eGov/Dienst ICT