De toolbar

Bovenaan het geoloketscherm is er een horizontale rij knoppen beschikbaar. Dit zijn de "tools" (gereedschappen) van de "toolbar".

switch tussen legende en lagenlijst switch overzichtkaart zoom in zoom uit zoom volledige kaart zoom actieve laag terug verplaats verplaats noordwaarts verplaats zuidwaarts verplaats westwaarts verplaats oostwaarts hyperlink informatie (over actieve laag) informatie (over alle lagen) afdrukken uitvegen selectie selecteer dmv rechthoek selecteer dmv lijn/veelhoek vind selecteer zoek adres buffer zet eenheden meet

De functies van deze tools worden hieronder beschreven.

Merk op: niet alle vermelde tools worden in alle geoloketten gebruikt.

Er zijn twee soorten tools:

wijzigen van de weergave van overzichtskaart, lagenlijst en/of legende

switch tussen legende en lagenlijst: klikken op deze tool schakelt heen en weer tussen de lagenlijst en de legende.

switch Overzichtskaart: klikken op deze tool schakelt de overzichtskaart aan en uit.

wijzigen van het actuele gebied en/of de actuele schaal van de kaart

Merk op: in de overzichtskaart kan je alle wijzigingen van plaats en grootte van het actuele gebied volgen.

Zoom In: na het selecteren van deze mode kan je in de kaart:

 • klikken om het centrum van het weergegeven gebied te verplaatsen en in te zoomen met een factor 2.
 • of een rechthoek trekken om in te zoomen.
 • Zoom Uit: na het selecteren van deze mode kan je in de kaart:

 • klikken om het centrum van het weergegeven gebied te verplaatsen en uit te zoomen met een factor 2.
 • of een rechthoek trekken om uit te zoomen (hoe kleiner de rechthoek, hoe meer er uit gezoomd wordt).
 • Zoom Volledige kaart: klik op deze tool om terug te gaan naar de volledige kaart.

  Zoom Actieve Laag: klik op deze tool om in te zoomen op de actieve laag.

  Terug: Klik op deze tool om terug te keren naar het vorige gebied.

  Verplaats: na het selecteren van deze mode kan je, zonder de schaal te veranderen, in de kaart het weergegeven gebied "verslepen".

  Verplaats Noordwaarts: gebruik deze tool om het centrum noordwaarts te verplaatsen, zonder de schaal te veranderen.

  Verplaats Zuidwaarts: gebruik deze tool om het centrum zuidwaarts te verplaatsen, zonder de schaal te veranderen.

  Verplaats Westwaarts: gebruik deze tool om het centrum westwaarts te verplaatsen, zonder de schaal te veranderen.

  Verplaats Oostwaarts: gebruik deze tool om het centrum oostwaarts te verplaatsen, zonder de schaal te veranderen.

  informatie opvragen

  HyperLink: na het selecteren van deze mode kan je door een klik in de kaart de webpagina weergeven die betrekking heeft op die welbepaalde plaats in de kaart en die via een hyperlink aan de actieve laag gekoppeld is. De lagen waarvoor een hyperlink beschikbaar is worden in de lagenlijst aangeduid met dit symbool.

  Informatie (over actieve laag): na het selecteren van deze mode kan je door een klik in de kaart de gegevens ("attributen") weergeven die betrekking hebben op die welbepaalde plaats in de kaart en die slaan op de actieve laag.

  Informatie (over alle lagen): na het selecteren van deze mode kan je in de kaart klikken om de gegevens ("attributen"), in alle lagen, te tonen van de items waarop geklikt werd.

  Afdrukken: klik op deze tool om het printscherm te openen, waarin je een afdrukbare kaart kan aanmaken.

 • Indien gewenst kan je de titel aanpassen;
 • Kies voor "schaal" (hierbij wordt een kaart aangemaakt op de gevraagde schaal en zal het weergegeven gebied daaraan aangepast worden) of "huidige extent" (hierbij wordt het weergegeven gebied gerespecteerd en zal de schaal daaraan aangepast worden);
 • Vink al dan niet het vakje aan om de overzichtskaart mee af te drukken;
 • Kies een afdruksjabloon, indien dit bij het geoloket voorzien is; het standaard afdruksjabloon is bestemd voor A4-liggend.
 • klik op "afdrukvoorbeeld" om een nieuw browservenster te openen met de kaart, overzichtskaart en legende.

 • Let op: vergeet niet om vóór het effectief afdrukken via de paginainstellingen het juiste papier (A4 of A3) en oriëntatie (staand of liggend) aan te geven; stel ook de marges in (de ontwerpen rekenen op een marge <= 1,5cm).
  Tip: gebruik in het nieuwe browservenster de functie "afdrukvoorbeeld" om het uiteindelijke resultaat te controleren.

  selecteren

  Met deze tools kan je objecten selecteren in de actieve laag. De geselecteerde objecten worden in de kaart geel ingekleurd. De gegevens ("attributen") van de geselecteerde objecten worden in een lijstje weergeven. In deze lijst kan je klikken op het record nummer ("Rec") om in te zoomen op een welbepaald object.
  Let op: vergeet niet om eerst de gewenste laag actief te maken.

  Uitvegen Selectie: klik op deze tool om de huidige selectie uit te vegen en te herbeginnen.

  Selecteer dmv Rechthoek: na het selecteren van deze mode kan je in de kaart klikken of een rechthoek trekken om objecten in de actieve laag te selecteren. Elk object waarvan minstens een deel binnen de rechthoek valt wordt geselecteerd.

  Selecteer dmv Lijn/Veelhoek: na het selecteren van deze mode kan je in de kaart een geometrische vorm creëren die gebruikt wordt om objecten in de actieve laag te selecteren. Klik in de kaart om het eerste hoekpunt te zetten. Klik opnieuw voor ieder volgend hoekpunt. Klik uiteindelijk op de knop "afsluiten veelhoek en selecteer".
  Let op: Wacht tussen twee klikken in de kaart tot wanneer de pagina hertekend is.

  Vind: klik op deze tool om een nieuw venster te openen waarin je een tekst kan ingeven en de opzoeking naar deze tekst in de gegevens ("attributen") van de actieve laag kan opstarten.
  Let op: bij de opzoeking wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
  Tip: gebruik "informatie" om vooraf na te kijken op welke manier de gegevens bijgehouden worden

  Selecteer: klik op deze tool om een nieuw venster te openen waarin je de selectiecriteria kan ingeven en toepassen op de attributen van de actieve laag.
  De "zoekstring" kan opgebouwd worden door:

 • een veld te kiezen uit de lijst van de attributen van de actieve laag;
 • een operator te kiezen uit de lijst van de operatoren;
 • een waarde in te voeren of een waarde te selecteren uit de lijst van de voorbeeld-waarden van het geselecteerde veld na klikken op de knop "haal voorbeelden op";
 • klik op "voeg toe aan zoekstring";
 • klik op "voer uit" om de objecten waarvan de attributen voldoen aan de "zoekstring" op te zoeken.

 • Let op: bij de opzoeking wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
  Tip: maak gebruik van de haakjes, AND, OR en NOT om complexere zoekstrings op te bouwen.

  Zoek adres: gebruik deze tool om een straat op te zoeken.
  Selecteer eerst één van de gemeenten uit de lijst van de Oost-Vlaamse gemeenten.

 • Geef een (deel van een) straatnaam in. Geef aan of de naam van de straat moet beginnen met de ingegeven string, dan wel of de ingegeven string om het even waar in de naam van de straat mag voorkomen. Klik daarna op de knop "zoek" om de lijst weer te geven van de straten die aan de ingegeven criteria voldoen. Selecteer de gewenste straat in deze lijst om ze te selecteren en er in de kaart op in te zoomen. Als er slechts één straat voldoet aan de ingegeven criteria dan wordt er geen lijst getoond maar wordt er in de kaart automatisch op deze straat ingezoomd.
 • Klik op de knop "volledige stratenlijst" om alle straten van de geselecteerde gemeente in een lijst weer te geven. Selecteer de gewenste straat. Klik daarna op de knop "zoek" om deze straat op te zoeken, ze te selecteren en er in de kaart op in te zoomen.

 • Let op:
 • Om technische redenen is het niet in ieder geoloket mogelijk om de geselecteerde straat als een geel geselecteerde lijn weer te geven;
 • Het is niet uitgesloten dat er straten ontbreken in de zoeklijsten.
 • Buffer: na het selecteren van deze tool kan je een "buffer" creëren rond eerder geselecteerde objecten. Het creëren van een "buffer" komt eigenlijk neer op het maken van een nieuwe selectie.

 • selecteer eerst de objecten waarrond een buffer moet gecreëerd worden;
 • klik dan op om een nieuw dialoogenster te openen;
 • in dit nieuwe formulier staat een lagenlijst waarin je de laag kiest waarvan je door buffering objecten wil gaan selecteren; dit kan de actieve laag of een willekeurige andere laag zijn;
 • geef de bufferafstand in (alle objecten in de aangeduide laag die binnen deze afstand van de eerder geselecteerde objecten liggen zullen door buffering geselecteerd worden);
 • vink "toon attribuutgegevens" aan als je een lijst van de attributen van de door buffering geselecteerde objecten wil weergeven;
 • klik uiteindelijk op de "maak buffer" knop om de buffering uit te voeren.
 • meten

  Zet eenheden: klik op deze tool om de de gewenste meeteenheid te selecteren (voet, mijlen, meters of kilometers). Klik op de knop "zet eenheden" om de gekozen meeteenheid effectief in te stellen. Klik op de knop "annuleer" om dit scherm te verlaten zonder de eerder gekozen meeteenheid te veranderen.

  Meet: na het selecteren van deze mode kan je de lengte van één of meerdere segmenten meten. Klik in de kaart om het eerste punt te zetten. Klik opnieuw voor ieder segment.
  In de "segment-box" wordt de lengte van het laatste segment of van aan het laatst getekende punt tot aan de positie van de muis-cursor weergegeven. In de "total-box" wordt de totale lengte van alle segmenten weergegeven. De lengte wordt gemeten in de ingestelde eenheden.
  Gebruik de tool "Uitvegen Selectie" om te herbeginnen.
  Let op: Wacht tussen twee klikken in de kaart tot wanneer de pagina hertekend is.


  Het geoloketscherm