Oost-Vlaanderen - Atlas van de waterlopen

De atlas van de onbevaarbare waterlopen bevat documenten, kaarten, tabellen en lijsten die de ligging van die waterlopen beschrijven en kaderen in de wetgeving dienaangaande.

BELANGRIJKE OPMERKING ATLAS 1877

De digitalisatie van de atlas 1877 is nog onvolkomen voor bepaalde deelgemeenten. In bijkomend overzicht een opsomming van de deelgemeenten waarvoor bepaalde overzichts-
en/of detailkaarten niet zijn gedigitaliseerd (rood), en deelgemeenten met foutieve informatie (oranje)