Oost-Vlaanderen - Atlas van de buurtwegen

De atlas van de Buurtwegen is een verzameling van boeken met overzichts- en detailplannen, daterend van rond 1840. Het is een waardevol document dat de toestand van het Oost-Vlaamse landschap schetst, halverwege de 19e eeuw.

Dit bestuursdocument wordt nog dagdagelijks gebruikt. Om verdere aantasting tegen te gaan wordt het gedigitaliseerd. De papieren versie zal veilig opgeborgen worden in het archief.

Als bezoeker zal je in de toekomst enkel nog de digitale versie van de atlas kunnen raadplegen. Dit kan in onze kantoren, via dit GISoost geoloket of via een opzoeking via databank .

Planning en stand van zaken.

Moza´eken van de gegeorefereerde detailplannen

De gegeorefereerde detailplannen worden in een gebiedsdekkende moza´ek aangeboden.

De originele niet-gegeorefereerde plannen

Naast de opzoeking via databank kan er in dit GISoost geoloket via het hyperlink mechanisme ook op allerlei manieren relevante informatie opgevraagd worden.

Voor elk detailplan en voor elke atlas is er een contour beschikbaar. Bij die contouren horen attributen die m.b.v. kunnen opgevraagd worden. De hyperlink tool () kan als alternatief gebruikt worden.

Werkwijze:

  1. "Zoom in" op de gewenste plaats
  2. Kies in de "toolbar" voor
  3. Klik in de kaart om voor die locatie de detailplannen en/of atlassen op te zoeken.
  4. Klik in de lijstjes op de gewenste "hyperlink" om de MrSid file te openen.

Wegassen en wijzigingen

Dit onderdeel is grotendeels volledig. Niet alle plannetjes van de wijzigingen zijn in de eigen archieven of bij de gemeenten teruggevonden. Er is momenteel een groot deel van de wegassen en wijzigingen in digitale vorm beschikbaar. Er dient echter nog een actualisatie te gebeuren van de wijzigingen vanaf 2005 tot heden. De ingetekende wijzigingen betekenen aldus geen enkele garantie op volledigheid.

Op basis van de gegeorefereerde plannen worden de wegassen gedigitaliseerd en in lijnvorm weergegeven. Aan elke wegas worden ook attributen gekoppeld, waarvan sommige attributen d.m.v. een hyperlink toegang geven tot relevante gegevens.

Op basis van deze wegassen worden de wijzigingen aan de buurtwegen aangeduid.

Alle plannen, wijzigingen en tabellen via databankopvraging

Via een opzoeking via databank kunnen alle plannen opgezocht worden op basis van fusie- of atlasgemeente. Daar vind je ook de reeds beschikbare wijzigingen en tabellen.