Oost-Vlaanderen - AGNAS - afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden

Situering

In 2001 besliste de Vlaamse Regering te starten met de afbakening van de landbouw-, natuur- en bosgebieden aan. De afbakening verloopt via een geďntegreerde benadering waarbij landbouw, natuur en bos gelijktijdig ten opzichte van elkaar worden afgewogen.

In overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen wordt een ruimtelijke visie opgesteld die op hoofdlijnen aangeeft wat de belangrijke structuren zijn: welke aaneengesloten gebieden blijven gevrijwaard voor landbouw, in welke beekvalleien is er ruimte voor natuurontwikkeling, enz…

De gewenste ruimtelijke visie is per regio vertaald in het document gewenste ruimtelijke structuur.

Ter realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur zullen er voor het buitengebied gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Dit is evenwel niet het geval voor alle delen van het buitengebied:

In het (operationeel) uitvoeringsprogramma vind je een actielijst die een overzicht geeft van zowel de HAG’s als de gebieden waarvoor gewestelijke RUP’s zullen worden opgemaakt.

Meer info over deze planprocessen vind je op deze website.

Geoloket Agnas

In Oost-Vlaanderen zijn 5 regio’s:

Het geoloket geeft een overzicht van de 5 verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen.

Daarnaast geeft het een overzicht van de HAG’s (in databasetabel aangeduid met typ ‘0’). Indien je wil weten welke actie verbonden is met een bepaald gebied, zoek je de code in de regio op. De kolom ‘code’ verwijst naar de code in het uitvoeringsprogramma van de regio (cf. pdf-bestanden).

© Afdeling Ruimtelijke Planning van het departement RWO van de Vlaamse Overheid is auteur van de geactualiseerde HAG's